Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик

Архитектурно-парковият комплекс "Дворецът" се намира на около 2 км югозападно от центъра на град Балчик, област Добрич. Комплексът възниква като лятна резиденция на румънската кралица Мария (1875–1938). Софийски университет "Св. Кл. Охридски" създава ботаническа градина с площ 65 дка. Днес тук се отглеждат над 2000 растителни видове от 85 семейства и над 800 рода.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 43.403130, E: 28.145672
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик

Други обекти наблизо

Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 2км.
N: 43.416054 | E: 28.151430
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 2км.
N: 43.403900 | E: 28.169489
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 6км.
N: 43.371841 | E: 28.087933
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 9км.
N: 43.408936 | E: 28.256683
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 9км.
N: 43.339966 | E: 28.069176
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 10км.
N: 43.412529 | E: 28.271912
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 12км.
N: 43.415337 | E: 28.287182
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 17км.
N: 43.277462 | E: 28.016308
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 24км.
N: 43.219444 | E: 27.994627
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 26км.
N: 43.382915 | E: 28.470106
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 27км.
N: 43.209499 | E: 27.940666
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 27км.
N: 43.209076 | E: 27.938484
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 29км.
N: 43.223866 | E: 27.886784
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 29км.
N: 43.200230 | E: 27.918055
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 29км.
N: 43.416138 | E: 28.509438
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 30км.
N: 43.171188 | E: 27.945681
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 33км.
N: 43.143154 | E: 27.939997
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 36км.
N: 43.120411 | E: 27.928698
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 36км.
N: 43.494102 | E: 28.579760
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.559410 | E: 28.590096
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.570847 | E: 28.584885
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.540230 | E: 28.604853
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.590683 | E: 28.571623
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.594276 | E: 28.569860
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 41км.
N: 43.228058 | E: 27.703899
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 44км.
N: 43.642906 | E: 28.574690
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 44км.
N: 43.671921 | E: 28.552031
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 46км.
N: 43.032310 | E: 27.888124
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 47км.
N: 43.696209 | E: 28.565935
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 48км.
N: 43.700684 | E: 28.572124
Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик
Разстояние: ~ 49км.
N: 43.719761 | E: 28.572729
"Въпреки че пътешествията са, за да откриваме красотата, ние трябва да я носим със себе си или никога не ще я открием."
Ралф Емерсън