Асенова крепост

Асеновата крепост е средновековна крепост в Родопи планина. Намира се на 2 км от Асеновград. Крепостта е изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия с Беломорието. През 1231 г. цар Иван Асен ІІ прави най-голямото разширение и преустройство на крепостта, за което свидетелства изсечен скален надпис. Това дава основание по-късно крепостта да бъде наречена Цар Асеновата крепост.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.986698, E: 24.873425
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост
Асенова крепост

Други обекти наблизо

Асенова крепост
Разстояние: ~ 5км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Асенова крепост
Разстояние: ~ 17км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Асенова крепост
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Асенова крепост
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Асенова крепост
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Асенова крепост
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Асенова крепост
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.143673 | E: 24.737789
Асенова крепост
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149975 | E: 24.751831
Асенова крепост
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Асенова крепост
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Асенова крепост
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Асенова крепост
Разстояние: ~ 33км.
N: 41.725384 | E: 24.683395
Асенова крепост
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Асенова крепост
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.678726 | E: 24.583687
Асенова крепост
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.622433 | E: 24.676973
Асенова крепост
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Асенова крепост
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Асенова крепост
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.620438 | E: 25.114216
Асенова крепост
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.597286 | E: 24.700987
Асенова крепост
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
След всеки следващ километър - светът се променя! Роберто Болано