Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Асенова крепост

Асенова крепост

Асеновата крепост е средновековна крепост в Родопи планина. Намира се на 2 км от Асеновград. Крепостта е изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия с Беломорието. През 1231 г. цар Иван Асен ІІ прави най-голямото разширение и преустройство на крепостта, за което свидетелства изсечен скален надпис. Това дава основание по-късно крепостта да бъде наречена Цар Асеновата крепост.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.986698, E: 24.873425
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 5км.
N: 41.941002 | E: 24.858215
Разстояние: ~ 5км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.913410 | E: 24.838463
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.909706 | E: 24.840445
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.066448 | E: 24.837975
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.903488 | E: 24.925959
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.019760 | E: 24.991198
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.891422 | E: 24.872908
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.888935 | E: 24.881386
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.907562 | E: 24.952774
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.915779 | E: 24.983459
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.903400 | E: 24.968416
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.062290 | E: 24.746658
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.063190 | E: 24.746058
Разстояние: ~ 16км.
N: 41.841335 | E: 24.870161
Разстояние: ~ 16км.
N: 41.911144 | E: 24.702543
Разстояние: ~ 17км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Разстояние: ~ 17км.
N: 41.847122 | E: 24.966845
Разстояние: ~ 17км.
N: 41.830063 | E: 24.881380
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.826969 | E: 24.892256
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.831741 | E: 24.930012
Разстояние: ~ 19км.
N: 41.815998 | E: 24.913084
Разстояние: ~ 19км.
N: 41.822926 | E: 24.950865
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.142654 | E: 24.749409
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.143974 | E: 24.752434
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.130386 | E: 24.723745
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.148838 | E: 24.756014
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.146873 | E: 24.751097
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149670 | E: 24.752876
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.143673 | E: 24.737789
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149975 | E: 24.751831
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.944794 | E: 24.616577
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.950451 | E: 24.609451
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.074028 | E: 24.556610
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.055058 | E: 24.545694
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.055248 | E: 24.545334
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.026833 | E: 24.528906
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.032265 | E: 24.524321
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.723221 | E: 24.855558
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.032516 | E: 24.523760
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.722797 | E: 24.853283
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.722591 | E: 24.853743
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.033508 | E: 24.521576
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.721622 | E: 24.850271
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.721256 | E: 24.851686
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.036263 | E: 24.521721
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Разстояние: ~ 33км.
N: 41.725384 | E: 24.683395
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.733349 | E: 25.219589
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.787823 | E: 25.288521
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.340130 | E: 24.736549
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.780350 | E: 25.284624
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.891682 | E: 24.384481
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.678726 | E: 24.583687
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.637230 | E: 24.679102
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.775799 | E: 25.296917
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.622433 | E: 24.676973
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.704712 | E: 25.248175
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.076008 | E: 25.403778
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.075699 | E: 25.405300
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.601860 | E: 24.698700
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.690483 | E: 25.248327
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.600731 | E: 24.698269
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.620438 | E: 25.114216
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.597286 | E: 24.700987
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.668148 | E: 25.240597
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.676643 | E: 25.263060
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.038860 | E: 24.304361
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.105946 | E: 25.424557
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.720757 | E: 24.423365
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.582638 | E: 24.676682
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.584057 | E: 24.644562
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.584320 | E: 24.642521
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.585457 | E: 24.634537
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.586586 | E: 24.631105
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.586159 | E: 24.631300
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели