Асенова крепост

Асенова крепост

Асеновата крепост е средновековна крепост в Родопи планина. Намира се на 2 км от Асеновград. Крепостта е изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия с Беломорието. През 1231 г. цар Иван Асен ІІ прави най-голямото разширение и преустройство на крепостта, за което свидетелства изсечен скален надпис. Това дава основание по-късно крепостта да бъде наречена Цар Асеновата крепост.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.986698, E: 24.873425

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 5км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Разстояние: ~ 17км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.130386 | E: 24.723745
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149975 | E: 24.751831
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.678726 | E: 24.583687
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.622433 | E: 24.676973
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.620438 | E: 25.114216
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.597286 | E: 24.700987
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
"Въпреки че пътешествията са, за да откриваме красотата, ние трябва да я носим със себе си или никога не ще я открием."
Ралф Емерсън