Буйновско ждрело

Буйновското ждрело е пролом на Буйновска река. Буйновското ждрело е най-дългото в България. Дължината му е около 10 км., а средната му надморска височина е 1090 м.  Намира се между селата Ягодина и Тешел. Най-тясната част от ждрелото е наречена от местните Вълчи скок, защото зимно време вълците прескачали оттам реката в търсене на храна.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.659389, E: 24.341612
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело
Буйновско ждрело

Други обекти наблизо

Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.643333 | E: 24.338938
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.628387 | E: 24.329390
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.616417 | E: 24.379610
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.614140 | E: 24.379353
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.609493 | E: 24.381403
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 7км.
N: 41.599503 | E: 24.378185
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.760468 | E: 24.167547
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 20км.
N: 41.678726 | E: 24.583687
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.690304 | E: 24.087027
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.823914 | E: 24.124140
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.809120 | E: 24.104540
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.622433 | E: 24.676973
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.725384 | E: 24.683395
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.597286 | E: 24.700987
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.982021 | E: 24.176188
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
Буйновско ждрело
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
"Пътуваме, за да открием нови места, нови животи и нови души."
Анаис Нин