Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.147812, E: 24.747967
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив

Други обекти наблизо

Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 25м.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 355м.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 355м.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 399м.
N: 42.149975 | E: 24.751831
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 446м.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 715м.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.066448 | E: 24.837975
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.986698 | E: 24.873425
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.941841 | E: 24.855839
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.725384 | E: 24.683395
"Въпреки че пътешествията са, за да откриваме красотата, ние трябва да я носим със себе си или никога не ще я открием."
Ралф Емерсън