Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив

Част от крепостната система на Филипопол, гр. Пловдив

Крепостната система на Филипопол, днешен Пловдив, е поредица от защитни съоръжения, които са ограждали древния град през цялата му история. Системата се състои от външна стена, вътрешна стена и няколко допълнителни укрепления, построени през различни периоди.
Най-ранната известна крепостна система на Филипопол датира от елинистическия период (3-1 век пр.н.е.). Тогава градът е бил укрепен с каменен зид с кули и порти.
По време на Византийската епоха (5-7 век) крепостните стени са допълнително ремонтирани и подсилени. През този период е добавена и нова външна стена, известна като Стената на Теодор Комнин, която минава успоредно на предходната римска стена.
Крепостната система на Филипопол включва:
Външната стена: Това е най-ранният елемент от системата, датиращ от елинистическия период. Той следва контурите на три хълма, които образуват Трихълмието на града - Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Външната стена е била подсилена с кули и порти, като главният вход е бил през портата на Филипопол, близо до източния край на стената.
Вътрешната стена: Тази стена е построена през римския период и следва подобен маршрут като външната стена, но е разположена по-близо до центъра на града. Подобно на външната стена, тя също е била подсилена с кули и порти.
Стената на Теодор Комнин: Тази външна стена е построена през византийския период и върви успоредно на предходната римска стена, на известно разстояние извън града.
Допълнителни укрепления: Филипопол също е имал няколко допълнителни укрепления, като кули и стражеви кули, разположени по протежение на крепостната система. Тези структури са служили за наблюдение и защита на града.
Много от елементите на крепостната система на Филипопол са запазени и до днес. Някои секции от стените могат да бъдат видени в оригиналния си вид, докато други са частично или изцяло реконструирани.
Крепостната система на Филипопол е важен исторически паметник, който отразява стратегическото значение на града през цялата му история. Той служи като напомняне за ролята на града като център на търговия, администрация и култура в рамките на Римската и Византийската империя. Днес крепостната система е популярна туристическа атракция и любимо място за разходка сред местните жители.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.147812, E: 24.747967
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 25м.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Разстояние: ~ 278м.
N: 42.146873 | E: 24.751097
Разстояние: ~ 355м.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Разстояние: ~ 355м.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Разстояние: ~ 399м.
N: 42.149975 | E: 24.751831
Разстояние: ~ 446м.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Разстояние: ~ 454м.
N: 42.149670 | E: 24.752876
Разстояние: ~ 564м.
N: 42.143974 | E: 24.752434
Разстояние: ~ 586м.
N: 42.142654 | E: 24.749409
Разстояние: ~ 673м.
N: 42.148838 | E: 24.756014
Разстояние: ~ 715м.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Разстояние: ~ 957м.
N: 42.143673 | E: 24.737789
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.130386 | E: 24.723745
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.063190 | E: 24.746058
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.062290 | E: 24.746658
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.066448 | E: 24.837975
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.074028 | E: 24.556610
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.055058 | E: 24.545694
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.055248 | E: 24.545334
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.986698 | E: 24.873425
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.340130 | E: 24.736549
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.036263 | E: 24.521721
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.032265 | E: 24.524321
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.032516 | E: 24.523760
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.026833 | E: 24.528906
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.033508 | E: 24.521576
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.019760 | E: 24.991198
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.941002 | E: 24.858215
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.950451 | E: 24.609451
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.944794 | E: 24.616577
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.911144 | E: 24.702543
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.913410 | E: 24.838463
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.909706 | E: 24.840445
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.841335 | E: 24.870161
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.830063 | E: 24.881380
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.826969 | E: 24.892256
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.847122 | E: 24.966845
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.831741 | E: 24.930012
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.038860 | E: 24.304361
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.495705 | E: 24.703075
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.815998 | E: 24.913084
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.500221 | E: 24.703730
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.500526 | E: 24.703583
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.501865 | E: 24.706188
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.822926 | E: 24.950865
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.891682 | E: 24.384481
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.515671 | E: 24.559336
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.511383 | E: 24.541718
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.508640 | E: 24.530251
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.725384 | E: 24.683395
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.723221 | E: 24.855558
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.722797 | E: 24.853283
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.722591 | E: 24.853743
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.721622 | E: 24.850271
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.721256 | E: 24.851686
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.943676 | E: 24.218399
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.481968 | E: 24.343885
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън