Църква "Света Троица", гр. Банско

Църква "Света Троица", гр. Банско

Църквата "Света Троица" се намира в центъра на град Банско. Строителството и е завършено през 1835 г.  Точно до църквата е изградена 30 метрова часовникова кула-камбанария. Самата църква е трикорабна и безкуполна сграда. Градежът на храма е монументален, каменната зидария.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.835388, E: 23.487083

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 37м.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Разстояние: ~ 1км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Разстояние: ~ 7км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Разстояние: ~ 14км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.443981 | E: 23.242863
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута