Църква "Света Троица", гр. Банско

Църквата "Света Троица" се намира в центъра на град Банско. Строителството и е завършено през 1835 г.  Точно до църквата е изградена 30 метрова часовникова кула-камбанария. Самата църква е трикорабна и безкуполна сграда. Градежът на храма е монументален, каменната зидария.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.835388, E: 23.487083
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско
Църква "Света Троица", гр. Банско

Други обекти наблизо

Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 37м.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 1км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 7км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 7км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.744904 | E: 23.431402
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 14км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.443981 | E: 23.242863
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Църква "Света Троица", гр. Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
"Открил съм, че няма по-добър начин да разбереш дали харесваш хората или ги мразиш от това да пътуваш с тях." Марк Твен