Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско

Църквата "Св.Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" е уникално изографисан храм. Тя е построена през 1614 г. Старо предание разказва, че тук намират изцеление ослепените Самуилови войници, които измиват очите си в църковното изворче и веднага проглеждат. Може да се види изображение на Исус Христос, който се приземява с космическа ракета. Църквата е построена, така че представлява естествен климатик и температурата не пада под нулата.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.970001, E: 23.477306
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско

Други обекти наблизо

Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 15км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 16км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 23км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.744904 | E: 23.431402
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.234203 | E: 23.828360
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Църква "Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско
Разстояние: ~ 50км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
"Туристите не знаят къде са били, пътниците не знаят къде отиват." Пол Теру