Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Екопътека "Бели Искър"

Екопътека "Бели Искър"

Екопътека Бели Искър се намира в село Бели Искър, на 9 километра от град Самоков. Дължината и е около 7 километра. В началото на пътеката има паркинг. Преходът е лесен и е подходяща и за малки деца. Има и много места за отдих. По протежение на пътеката има изградени осем големи моста. Маршрутът на пътеката е затворен и се вие по горното течение на река Бели Искър.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.275749, E: 23.538778
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 5км.
N: 42.249611 | E: 23.582029
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.249538 | E: 23.583237
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.246643 | E: 23.589668
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.262508 | E: 23.604313
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.261768 | E: 23.605984
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.257771 | E: 23.605703
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.261395 | E: 23.608356
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.259136 | E: 23.607594
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.259956 | E: 23.608366
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.261944 | E: 23.609577
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.254524 | E: 23.606243
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.230080 | E: 23.585180
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.251022 | E: 23.609772
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.249535 | E: 23.608850
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.249729 | E: 23.612087
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.222942 | E: 23.577871
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.219711 | E: 23.579332
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.211033 | E: 23.581089
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.211143 | E: 23.581482
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.206715 | E: 23.579992
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.260857 | E: 23.642904
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.190163 | E: 23.587406
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.179523 | E: 23.366655
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.178135 | E: 23.363983
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.172157 | E: 23.368927
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.175613 | E: 23.714920
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.174072 | E: 23.363913
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.172787 | E: 23.712976
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.173954 | E: 23.362925
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.222698 | E: 23.298082
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.186729 | E: 23.317541
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.149807 | E: 23.741823
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.246387 | E: 23.801500
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.248928 | E: 23.805422
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.481163 | E: 23.417179
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.479008 | E: 23.407097
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.231831 | E: 23.839670
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.266750 | E: 23.228334
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.264915 | E: 23.205868
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.225677 | E: 23.176355
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.558041 | E: 23.424372
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.560047 | E: 23.427551
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.521423 | E: 23.298697
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.582150 | E: 23.522058
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.582153 | E: 23.493185
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.528866 | E: 23.300379
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.587498 | E: 23.516129
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.588058 | E: 23.522173
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.584976 | E: 23.463091
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.585842 | E: 23.464350
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.532486 | E: 23.289803
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.536610 | E: 23.297068
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.132317 | E: 23.153049
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.131817 | E: 23.151846
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.544884 | E: 23.299816
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.599850 | E: 23.407492
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.568615 | E: 23.292862
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.565434 | E: 23.283100
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.500896 | E: 23.181736
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.568913 | E: 23.287334
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.524326 | E: 23.201958
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.117779 | E: 23.112900
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.583656 | E: 23.302406
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.563885 | E: 23.258224
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.580235 | E: 23.290319
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.576244 | E: 23.278584
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.617886 | E: 23.368786
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.570511 | E: 23.237965
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.613796 | E: 23.748102
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.601578 | E: 23.289503
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.612103 | E: 23.314928
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.602028 | E: 23.288975
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.590141 | E: 23.246021
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.568199 | E: 23.196569
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.568768 | E: 23.195274
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.619843 | E: 23.295097
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.601955 | E: 23.252958
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.602413 | E: 23.253197
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.601776 | E: 23.251823
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.605801 | E: 23.258701
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.885258 | E: 23.453461
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.837906 | E: 23.488764
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.835388 | E: 23.487083
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.695778 | E: 23.332861
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.696564 | E: 23.331367
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.696404 | E: 23.326130
"Хубаво е да знаеш кога идва края на едно пътуване, но накрая има значение само преживяването."
Урсула Ле Гуин