Екопътека "Бели Искър"

Екопътека Бели Искър се намира в село Бели Искър, на 9 километра от град Самоков. Дължината и е около 7 километра. В началото на пътеката има паркинг. Преходът е лесен и е подходяща и за малки деца. Има и много места за отдих. По протежение на пътеката има изградени осем големи моста. Маршрутът на пътеката е затворен и се вие по горното течение на река Бели Искър.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.275749, E: 23.538778
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"
Екопътека "Бели Искър"

Други обекти наблизо

Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.234203 | E: 23.828360
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Екопътека "Бели Искър"
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.696564 | E: 23.331367
"Никой не осъзнава колко е хубаво да пътуваш, докато не пристигне у дома и не положи уморена глава на старата си, позната възглавница."
Лин Ютан