Екопътека "Бели Искър"

Екопътека "Бели Искър"

Екопътека Бели Искър се намира в село Бели Искър, на 9 километра от град Самоков. Дължината и е около 7 километра. В началото на пътеката има паркинг. Преходът е лесен и е подходяща и за малки деца. Има и много места за отдих. По протежение на пътеката има изградени осем големи моста. Маршрутът на пътеката е затворен и се вие по горното течение на река Бели Искър.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.275749, E: 23.538778

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 5км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
"Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница."
Августин Блажени