Град Клисура

Град Клисура се намира между Средна гора и Стара планина. Надморската му височина е 660 м. Населението е около 1100 души. Градът носи това име, защото двете планини там са много близко една до друга. Клисура е един от центровете на революционната дейност в България. Града се свързва и с Априлското въстание. В града въстанието е потушено с опожаряването му и избиването на по-голяма част от населението.

Забележителности:
  • Историческия музей
  • Църквата "Св. Богородица"
  • Паметникът на Иван Боримечката

Събития:
  • 1 май - честване избухването на Априлското въстание

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.693203, E: 24.449224
гр. Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура
Град Клисура

Други обекти наблизо

Град Клисура
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Град Клисура
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Град Клисура
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Град Клисура
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Град Клисура
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Град Клисура
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Град Клисура
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.681870 | E: 24.732876
Град Клисура
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Град Клисура
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
Град Клисура
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
Град Клисура
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Град Клисура
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Град Клисура
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Град Клисура
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.940693 | E: 24.289083
Град Клисура
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
Град Клисура
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Град Клисура
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Град Клисура
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.717419 | E: 24.917194
Град Клисура
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Град Клисура
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.613991 | E: 24.969593
Град Клисура
Разстояние: ~ 45км.
N: 43.046814 | E: 24.183687
След всеки следващ километър - светът се променя! Роберто Болано