Източна порта на Филипопол, гр. Пловдив

Източна порта на Филипопол, гр. Пловдив

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.148838, E: 24.756014

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 231м.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Разстояние: ~ 343м.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Разстояние: ~ 408м.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Разстояние: ~ 667м.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Разстояние: ~ 1км.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Разстояние: ~ 20км.
N: 41.986698 | E: 24.873425
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.911144 | E: 24.702543
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
"Туристите не знаят къде са били, пътниците не знаят къде отиват." Пол Теру