Кабинков лифт Банско

Кабинков лифт Банско е осем местен. Неговата дължина е около 6233м. Долната станция е в гр. Банско, следва междинната, която е в местността Чалин Валог, а горната станция е Бъндеришка поляна. Времето за изминаване на целия маршрут е около 25 минути.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.827065, E: 23.475599
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско
Кабинков лифт Банско

Видео

Други обекти наблизо

Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 1км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 7км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 8км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 8км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.744904 | E: 23.431402
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 34км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.443981 | E: 23.242863
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Кабинков лифт Банско
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута