Карановска селищна могила

При село Караново, Старозагорско се намира най-голямата в Европа селищна могила. Тя заема площ 25 декара. Разкритите напластявания са с височина 12,40 м. Могилата е разкопана само частично. Тук са застъпени праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Експонатите, които са намерени са изложени в музеите в София и Нова Загора.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.514286, E: 25.906046
Карановска селищна могила
Карановска селищна могила
Карановска селищна могила
Карановска селищна могила
Карановска селищна могила

Други обекти наблизо

Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.615616 | E: 25.858925
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.647713 | E: 25.543362
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.706097 | E: 26.347260
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.711842 | E: 26.349476
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.719559 | E: 26.355013
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.929447 | E: 25.882999
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.480423 | E: 26.493509
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.483727 | E: 26.503365
Карановска селищна могила
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади