Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Карановска селищна могила

Карановска селищна могила

При село Караново, Старозагорско се намира най-голямата в Европа селищна могила. Тя заема площ 25 декара. Разкритите напластявания са с височина 12,40 м. Могилата е разкопана само частично. Тук са застъпени праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Експонатите, които са намерени са изложени в музеите в София и Нова Загора.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.514286, E: 25.906046

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 12км.
N: 42.615616 | E: 25.858925
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.444489 | E: 25.637020
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.692387 | E: 26.334227
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.142719 | E: 25.901173
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.719559 | E: 26.355013
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.929447 | E: 25.882999
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.932316 | E: 25.766308
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.480423 | E: 26.493509
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.483727 | E: 26.503365
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
"След всеки следващ километър - светът се променя!" Роберто Болано