Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.638931, E: 24.356272
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица

Други обекти наблизо

Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 475м.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.681870 | E: 24.732876
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.940693 | E: 24.289083
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.717419 | E: 24.917194
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Катедрална църква "Успение на св. Богородица", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 47км.
N: 43.046814 | E: 24.183687
"Туристите не знаят къде са били, пътниците не знаят къде отиват." Пол Теру