Комплекс "Камбаните", гр. София

Комплекс "Камбаните" е открит е през 1979 г. по идея на Людмила Живкова във връзка с домакинството на България на Международната детска асамблея “Знаме на мира” под егидата на ЮНЕСКО. В центъра на комплекса е разположен огромен бетонен монумент с височина 37 метра, състоящ се от 4 вертикални пилона. В горния край на четирите пилона е оформена  сфера, представляваща света. В нея спираловидно са разположени седем камбани, символ на седемте континента. Около този основен монумент в кръг са поставени редица по-малки бетонни структури, върху които са закачени камбани от различни държави. Днес камбаните са около 100.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.617886, E: 23.368786
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София
Комплекс "Камбаните", гр. София

Други обекти наблизо

Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 45км.
N: 43.022709 | E: 23.358540
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 46км.
N: 43.029804 | E: 23.373693
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 47км.
N: 43.035332 | E: 23.331028
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Комплекс "Камбаните", гр. София
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.582802 | E: 22.763453
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади