Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Костенски водопад, село Костенец

Костенски водопад, село Костенец

Костенски водопад се намира в пл. Рила. Водният му пад е 12м. До водопада може да стигне от село Костенец. Достига се до паркинг с няколко заведения. Оттам до водопада разстоянието е 100м. Местността е посещавана от хора на всяка възраст.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.249790, E: 23.802202

Видео

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 2км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.190163 | E: 23.587406
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.982021 | E: 24.176188
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.558041 | E: 23.424372
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.004112 | E: 24.278999
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън