Крепост Аетос

Крепост Аетос се намира до гр. Смолян. В близост до екопътека "Невястата" има друг път, който води до крепостта. Прехода е около 10мин. Крепостта се намира в местността "Турлука". Построена е по времето на Юстиниан I през VI в. Установени са два периода на обитаване - първият този през VI в. и вторият между XI и XIII в. Крепостта е построена на труднодостъпен терен. Терена е с много стръмни южни и източни склонове и отвесен, западен, скален склон, което прави крепостта трудно превземаема. От най-високите скали се открива красива гледка към местността.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.597286, E: 24.700987
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос
Крепост Аетос

Други обекти наблизо

Крепост Аетос
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.622433 | E: 24.676973
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 13км.
N: 41.678726 | E: 24.583687
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 14км.
N: 41.725384 | E: 24.683395
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.609493 | E: 24.381403
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.616417 | E: 24.379610
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.614140 | E: 24.379353
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.599503 | E: 24.378185
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.643333 | E: 24.338938
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.659389 | E: 24.341612
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.628387 | E: 24.329390
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 32км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 34км.
N: 41.620438 | E: 25.114216
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.941841 | E: 24.855839
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.986698 | E: 24.873425
Крепост Аетос
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.760468 | E: 24.167547
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън