Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Пантеон на българските войводи

Пантеон на българските войводи

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.927238, E: 25.751802

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 1км.
N: 42.932316 | E: 25.766308
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.956661 | E: 25.758724
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.976482 | E: 25.748356
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.929447 | E: 25.882999
Разстояние: ~ 19км.
N: 43.083782 | E: 25.652044
Разстояние: ~ 20км.
N: 43.079319 | E: 25.632219
Разстояние: ~ 20км.
N: 43.084831 | E: 25.645967
Разстояние: ~ 20км.
N: 43.098549 | E: 25.665367
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.871124 | E: 25.493532
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.947109 | E: 25.429806
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.874207 | E: 25.424122
Разстояние: ~ 31км.
N: 43.145893 | E: 25.514814
Разстояние: ~ 31км.
N: 43.146011 | E: 25.514765
Разстояние: ~ 34км.
N: 43.218056 | E: 25.612024
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.615616 | E: 25.858925
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.514286 | E: 25.906046
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
"След всеки следващ километър - светът се променя!" Роберто Болано