Пещера "Магура"

Пещерата "Магура" се намира на 17 км от гр. Белоградчик. Тя е една от най-големите и най-красиви пещери в България. Състои се от главна галерия и три странични разклонения. Дължината на откритите галерии е около 2500 м. В една от залите са разкрити праисторически рисунки. В друга зала има много красиви образувания от  сталактити, сталагмити и сталактони. Времето прекарано в пещерата с екскурзовод е около 1ч и 30мин. Изхода от пещерата ви извежда на Рабишкото езеро.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 43.728016, E: 22.574171
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"
Пещера "Магура"

Други обекти наблизо

Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 1км.
N: 43.737370 | E: 22.576389
Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 14км.
N: 43.623501 | E: 22.672222
Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 14км.
N: 43.623501 | E: 22.674412
Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.975941 | E: 22.876507
Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.990215 | E: 22.860558
Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 38км.
N: 43.991245 | E: 22.879517
Пещера "Магура"
Разстояние: ~ 38км.
N: 43.993099 | E: 22.882322
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута