Пещера "Съева дупка"

Пещера "Съева дупка" се намира до село Брестница, Ловешка област. Пещерата е една от най-старите в България, на около 3000000 години. Дължината и е около 250м. Тя се състои от 5 зали (Срутището, Купена, Хармана, Белия замък, Космоса). В "Съева дупка" има много красиви образувания (сталактити, сталагмити, сталактони, синтрови езера, драперии). Посещението на пещерата е около 40 мин. Тук се изнасят и концерти.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 43.046814, E: 24.183687
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"
Пещера "Съева дупка"

Други обекти наблизо

Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.940693 | E: 24.289083
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 16км.
N: 43.189274 | E: 24.143572
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 19км.
N: 43.196083 | E: 24.071444
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.140026 | E: 23.704195
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 44км.
N: 43.132236 | E: 24.714931
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 44км.
N: 43.139160 | E: 24.712826
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Пещера "Съева дупка"
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.636395 | E: 24.360939
"След всеки следващ километър - светът се променя!" Роберто Болано