Пещера Змееви дупки, с. Змейово

Пещера Змееви дупки се намира в землището на с. Змейово, община Стара Загора. Прехода до пещерата е около 1 час. Маркировката е бяло-зелено-бяло.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.508495, E: 25.634464
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Пещера Змееви дупки, с. Змейово

Други обекти наблизо

Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 568м.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.609032 | E: 25.822548
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.514286 | E: 25.906046
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.748108 | E: 25.321484
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.871124 | E: 25.493532
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.874207 | E: 25.424122
Пещера Змееви дупки, с. Змейово
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
"След всеки следващ километър - светът се променя!" Роберто Болано