Пещера Змееви дупки, с. Змейово

Пещера Змееви дупки, с. Змейово

Пещера Змееви дупки се намира в землището на с. Змейово, община Стара Загора. Прехода до пещерата е около 1 час. Маркировката е бяло-зелено-бяло.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.508495, E: 25.634464

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 568м.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.615616 | E: 25.858925
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.514286 | E: 25.906046
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.871124 | E: 25.493532
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.874207 | E: 25.424122
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
"Пътуваме, за да открием нови места, нови животи и нови души."
Анаис Нин