Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Природна местност "Кован кая"

Природна местност "Кован кая"

Местност "Кован кая" представлява съвкупност от скални образувания. Тя e защитена природна забележителност и се намира край град Маджарово. На това място река Aрда е образувала каньон с много красиви меандри. В скалните ниши на "Кован кая" гнездят различни видове застрашени от изчезване птици. Местността е леснодостъпна и може да я разгледате от шосето.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.654583, E: 25.873426
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 6км.
N: 41.660332 | E: 25.939667
Разстояние: ~ 15км.
N: 41.716175 | E: 26.028629
Разстояние: ~ 20км.
N: 41.614948 | E: 25.644793
Разстояние: ~ 20км.
N: 41.737076 | E: 26.083105
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.735188 | E: 26.101782
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.558220 | E: 25.644957
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.564384 | E: 25.639315
Разстояние: ~ 23км.
N: 41.502518 | E: 26.062832
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.499146 | E: 26.106491
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.573811 | E: 25.519676
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.931583 | E: 25.901682
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.932034 | E: 25.899813
Разстояние: ~ 32км.
N: 41.632240 | E: 25.483658
Разстояние: ~ 34км.
N: 41.716621 | E: 25.468632
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.622883 | E: 25.458616
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.612724 | E: 25.458685
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.564629 | E: 25.456593
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.463596 | E: 25.508724
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.459629 | E: 25.512033
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.455948 | E: 25.511599
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.452652 | E: 25.509525
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.521027 | E: 25.453264
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.981499 | E: 25.737888
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.615967 | E: 25.407799
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.785194 | E: 25.432861
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.577831 | E: 25.408440
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.490166 | E: 25.432592
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.932777 | E: 25.548658
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.488117 | E: 25.429932
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.487831 | E: 25.429964
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.052143 | E: 25.610250
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.004635 | E: 25.502893
Разстояние: ~ 50км.
N: 41.775799 | E: 25.296917
"Ако пътуваш достатъчно далеч, ще откриеш себе си."
Дейвид Мичъл