Река Искър

Река Искър извира от плaнина Рила. Тя е най-дългата река (368 км), която тече изцяло на българска територия. Влива се в река Дунав.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
Река Искър
Река Искър
Река Искър
Река Искър
Река Искър
"Въпреки че пътешествията са, за да откриваме красотата, ние трябва да я носим със себе си или никога не ще я открием."
Ралф Емерсън