Река Искър

Река Искър извира от плaнина Рила. Тя е най-дългата река (368 км), която тече изцяло на българска територия. Влива се в река Дунав.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
Река Искър
Река Искър
Река Искър
Река Искър
Река Искър
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута