Река Велека

Река Велека води началото си от няколко извора в планината Странджа. Дължината и е 147км, от които на турска територия 24км, а на българска – 123км. Река Велека е най-голямата река в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Тя се влива в Черно море.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
Река Велека
Река Велека
Река Велека
Река Велека
Река Велека
Река Велека
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека