Ресиловски манастир "Покров Богородичен"

Ресиловски манастир "Покров Богородичен" е основан през 1932 г. Той се намира на 1,5 км. от село Ресилово. Състои се от черква, жилищни и стопански сгради. Пътят до него е асфалтиран. Постоянно действащ е. Храмовият празник е на 1-ви октомври.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.264915, E: 23.205868
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"

Други обекти наблизо

Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Ресиловски манастир "Покров Богородичен"
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.696564 | E: 23.331367
"Пътуваме, за да открием нови места, нови животи и нови души."
Анаис Нин