Рилски манастир

Рилският манастир е разположен на 1,150 метра надморска височина. Той е обграден от 24-метрови каменни стени. Рилският манастир е създаден през 30-години на Хв. в планина Рила. През времето манастирът е бил многократно разрушаван и отново възстановяван. Счита се, че създател е първия български монах-отшелник Йоан Рилски. В средата на вътрешния двор се издига най-старата сграда в комплекса – каменна кула. Манастирът притежава и своя библотека, която е много богата на книжовен материал.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.133385, E: 23.340122
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир
Рилски манастир

Други обекти наблизо

Рилски манастир
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Рилски манастир
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Рилски манастир
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Рилски манастир
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Рилски манастир
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Рилски манастир
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Рилски манастир
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Рилски манастир
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Рилски манастир
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Рилски манастир
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Рилски манастир
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Рилски манастир
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Рилски манастир
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Рилски манастир
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Рилски манастир
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Рилски манастир
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Рилски манастир
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Рилски манастир
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Рилски манастир
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Рилски манастир
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Рилски манастир
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Рилски манастир
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Рилски манастир
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Рилски манастир
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Рилски манастир
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Рилски манастир
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Рилски манастир
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Рилски манастир
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Рилски манастир
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Рилски манастир
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Рилски манастир
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Рилски манастир
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Рилски манастир
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Рилски манастир
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Рилски манастир
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Рилски манастир
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Рилски манастир
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Рилски манастир
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Рилски манастир
Разстояние: ~ 36км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Рилски манастир
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Рилски манастир
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Рилски манастир
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Рилски манастир
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Рилски манастир
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Рилски манастир
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Рилски манастир
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Рилски манастир
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Рилски манастир
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Рилски манастир
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.234203 | E: 23.828360
Рилски манастир
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Рилски манастир
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Рилски манастир
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Рилски манастир
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Рилски манастир
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Рилски манастир
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Рилски манастир
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Рилски манастир
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.744904 | E: 23.431402
Рилски манастир
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Рилски манастир
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Рилски манастир
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Рилски манастир
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Рилски манастир
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Рилски манастир
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Рилски манастир
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Рилски манастир
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Рилски манастир
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Рилски манастир
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Рилски манастир
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
"Пътуваме, за да открием нови места, нови животи и нови души."
Анаис Нин