Ротонда "Свети Георги", гр. София

Ротонда "Свети Георги", гр. София

Църквата Ротонда - "Св. Георги" е единствената запазена до покрив постройка в София датираща от римската империя. Построена е в началото на IVв.  Храмът се намира във вътрешния двор на Президентството. Днес храмът е действащ и в него се извършват ежедневни служби.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.696861, E: 23.323029

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 1км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Разстояние: ~ 36км.
N: 43.022709 | E: 23.358540
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.029804 | E: 23.373693
Разстояние: ~ 38км.
N: 43.035332 | E: 23.331028
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.582802 | E: 22.763453
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън