Седловина Кончето, пл. Пирин

Кончето е стръмна и трудно достъпна седловина в Северен Пирин. Разположена е на височина 2810 м. Заема най-ниската и тясна част от карстовия ръб между върховете Бански суходол и Кутело. Дължината му е около 400 м. В най-тесните си участъци широчината му достига до 50см. Североизточните склонове на Кончето са 400-500 метрови стени. По дължината на седловината има стоманено въже, с помощта на което може да се премине. При сухо време преминаването е лесно.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.784222, E: 23.391001
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин
Седловина Кончето, пл. Пирин

Видео

Други обекти наблизо

Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 1км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 5км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 8км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 13км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 15км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.443981 | E: 23.242863
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.370163 | E: 23.187220
Седловина Кончето, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
"Хубаво е да знаеш кога идва края на едно пътуване, но накрая има значение само преживяването."
Урсула Ле Гуин