Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Седловина Кончето, пл. Пирин

Седловина Кончето, пл. Пирин

Кончето е стръмна и трудно достъпна седловина в Северен Пирин. Разположена е на височина 2810 м. Заема най-ниската и тясна част от карстовия ръб между върховете Бански суходол и Кутело. Дължината му е около 400 м. В най-тесните си участъци широчината му достига до 50см. Североизточните склонове на Кончето са 400-500 метрови стени. По дължината на седловината има стоманено въже, с помощта на което може да се премине. При сухо време преминаването е лесно.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.784222, E: 23.391001
Отвори в Google Maps

Видео

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 1км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.762249 | E: 23.405758
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.745087 | E: 23.381592
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Разстояние: ~ 5км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Разстояние: ~ 5км.
N: 41.738075 | E: 23.374083
Разстояние: ~ 6км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.826817 | E: 23.477079
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.725224 | E: 23.496696
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.710033 | E: 23.483521
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.708675 | E: 23.497587
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.732937 | E: 23.524160
Разстояние: ~ 13км.
N: 41.707207 | E: 23.508554
Разстояние: ~ 13км.
N: 41.759113 | E: 23.545904
Разстояние: ~ 15км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.685307 | E: 23.826315
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.443981 | E: 23.242863
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.636784 | E: 23.828959
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.172157 | E: 23.368927
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.173954 | E: 23.362925
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.132317 | E: 23.153049
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.117779 | E: 23.112900
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.178135 | E: 23.363983
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.190163 | E: 23.587406
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.370163 | E: 23.187220
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.149807 | E: 23.741823
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън