Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Скално образувание "Каменна гъба", пл. Родопи

Скално образувание "Каменна гъба", пл. Родопи

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.831741, E: 24.930012
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 1км.
N: 41.840168 | E: 24.915903
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.815998 | E: 24.913084
Разстояние: ~ 14км.
N: 41.723221 | E: 24.855558
Разстояние: ~ 14км.
N: 41.721622 | E: 24.850271
Разстояние: ~ 14км.
N: 41.942139 | E: 24.849394
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.986698 | E: 24.873425
Разстояние: ~ 21км.
N: 41.911144 | E: 24.702543
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.620438 | E: 25.114216
Разстояние: ~ 29км.
N: 41.818806 | E: 24.581694
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.704712 | E: 25.248175
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.780350 | E: 25.284624
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.637230 | E: 24.679102
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.787823 | E: 25.288521
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.690483 | E: 25.248327
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.775799 | E: 25.296917
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.622433 | E: 24.676973
Разстояние: ~ 32км.
N: 41.623119 | E: 24.673134
Разстояние: ~ 32км.
N: 41.597286 | E: 24.700987
Разстояние: ~ 33км.
N: 41.676643 | E: 25.263060
Разстояние: ~ 33км.
N: 41.678726 | E: 24.583687
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.130386 | E: 24.723745
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.147518 | E: 24.752260
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.148823 | E: 24.753208
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.147606 | E: 24.748100
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.149975 | E: 24.751831
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.149872 | E: 24.751263
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.059116 | E: 24.546448
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.785194 | E: 25.432861
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.931942 | E: 24.438334
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.615967 | E: 25.407799
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.716621 | E: 25.468632
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.577831 | E: 25.408440
Разстояние: ~ 50км.
N: 41.622883 | E: 25.458616
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади