Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Средновековна църква "Св. Георги Победоносец"

Средновековна църква "Св. Георги Победоносец"

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 43.109524, E: 23.624537
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 117м.
N: 43.108715 | E: 23.623615
Разстояние: ~ 2м.
N: 43.108070 | E: 23.623085
Разстояние: ~ 6км.
N: 43.154369 | E: 23.583902
Разстояние: ~ 7км.
N: 43.144012 | E: 23.551401
Разстояние: ~ 7км.
N: 43.140026 | E: 23.704195
Разстояние: ~ 11км.
N: 43.162296 | E: 23.503199
Разстояние: ~ 12км.
N: 43.153267 | E: 23.491009
Разстояние: ~ 12км.
N: 43.202068 | E: 23.547882
Разстояние: ~ 12км.
N: 43.202454 | E: 23.545992
Разстояние: ~ 15км.
N: 43.204418 | E: 23.493723
Разстояние: ~ 22км.
N: 43.029804 | E: 23.373693
Разстояние: ~ 24км.
N: 43.314873 | E: 23.552074
Разстояние: ~ 24км.
N: 43.315235 | E: 23.552465
Разстояние: ~ 24км.
N: 43.022709 | E: 23.358540
Разстояние: ~ 25км.
N: 43.035332 | E: 23.331028
Разстояние: ~ 25км.
N: 43.035332 | E: 23.331028
Разстояние: ~ 32км.
N: 43.029430 | E: 23.248981
Разстояние: ~ 32км.
N: 43.013397 | E: 23.252594
Разстояние: ~ 35км.
N: 43.143192 | E: 23.198191
Разстояние: ~ 35км.
N: 43.238728 | E: 24.015976
Разстояние: ~ 36км.
N: 43.247036 | E: 24.022470
Разстояние: ~ 36км.
N: 43.248604 | E: 24.021717
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.797207 | E: 23.507660
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.807388 | E: 23.462996
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.883579 | E: 23.946424
Разстояние: ~ 36км.
N: 43.163807 | E: 24.066668
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.179474 | E: 24.070610
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.179779 | E: 24.070749
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.174843 | E: 24.074284
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.800472 | E: 23.447254
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.199890 | E: 24.067556
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.172157 | E: 24.076969
Разстояние: ~ 38км.
N: 43.196083 | E: 24.071444
Разстояние: ~ 43км.
N: 43.189274 | E: 24.143572
Разстояние: ~ 46км.
N: 43.046814 | E: 24.183687
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.826000 | E: 24.035761
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.823757 | E: 24.034664
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.975681 | E: 24.169624
Разстояние: ~ 47км.
N: 43.174099 | E: 23.046322
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън