Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.172646, E: 23.364235
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица

Други обекти наблизо

Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 7м.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.234203 | E: 23.828360
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.744904 | E: 23.431402
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Среща с балканска дива коза на път за връх Мальовица
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели