Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Стобски пирамиди

Стобски пирамиди

Стобските пирамиди се намират в близост до село Стоб в пл. Рила. Те представляват скални образувания с височина от 6 до 12м. Пирамидите са с разнообразна форма, повечето са конусовидни и завършват с "каменна" шапка. До тях се достига по екопътека. Преходът в посока е приблизително 30мин. На места има и по-стръмни изкачвания.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.092529, E: 23.120922
Отвори в Google Maps

Видео

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 3км.
N: 42.117779 | E: 23.112900
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.132317 | E: 23.153049
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.266750 | E: 23.228334
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.173954 | E: 23.362925
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.178135 | E: 23.363983
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.172157 | E: 23.368927
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.256065 | E: 22.853695
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.190163 | E: 23.587406
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.826817 | E: 23.477079
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.762249 | E: 23.405758
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.745087 | E: 23.381592
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.738075 | E: 23.374083
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.260857 | E: 23.642904
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.398602 | E: 22.727222
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.524326 | E: 23.201958
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.172787 | E: 23.712976
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.175613 | E: 23.714920
"Никой не осъзнава колко е хубаво да пътуваш, докато не пристигне у дома и не положи уморена глава на старата си, позната възглавница."
Лин Ютан