Стобски пирамиди

Стобските пирамиди се намират в близост до село Стоб в пл. Рила. Те представляват скални образувания с височина от 6 до 12м. Пирамидите са с разнообразна форма, повечето са конусовидни и завършват с "каменна" шапка. До тях се достига по екопътека. Преходът в посока е приблизително 30мин. На места има и по-стръмни изкачвания.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.092529, E: 23.120922
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди
Стобски пирамиди

Видео

Други обекти наблизо

Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.256065 | E: 22.853695
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 42км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 43км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.744904 | E: 23.431402
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Стобски пирамиди
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
"Да пътуваш означава да откриваш, че всички са грешили за други страни." Олдъс Хъксли