Торсилова могила, пл. Понор

Торсилова могила се намира в планина Понор. Върхът е висок 1387м. Преходът от село Свидня е близо 3ч. Маршрутът не е много тежък. Преходът към върха е от запад, малко преди село Свидня. Тръгва се от един завод с висок комин, близо до асфалтирания път.

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
Торсилова могила, пл. Понор
След всеки следващ километър - светът се променя! Роберто Болано