Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел

Тракийската могила Хоризонт се намира близо до село Старосел. В нея е открит внушителен паметник на тракийската архитектура от края на V век пр. Хр. Смята се, че това е единствената обител с колонада в Тракия. Броят на колоните е 10.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.511383, E: 24.541718
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел

Други обекти наблизо

Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.613991 | E: 24.969593
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.717419 | E: 24.917194
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.144119 | E: 24.740873
Тракийска могила "Хоризонт", с. Старосел
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади