Тракийски гробници, гр. Казанлък

В парк "Тюлбето" в Казанлък се намира оригиналът на тракийска гробница от ІV-ІІІ в. пр. Хр. Тя е известна като Казанлъшката гробница. Състои се от преддверия, коридор и куполна гробна камера. Казанлъшката гробница има най-добре запазенаите стенописи у нас, свързани с тракийското изкуство. В коридора са изписани бойни сцени, в камерата – декоративни фризове: композиция, изобразяваща символичното изпращане на починалия владетел и три препускащи колесници.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.625839, E: 25.399176
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Тракийски гробници, гр. Казанлък

Други обекти наблизо

Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.647713 | E: 25.543362
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 15км.
N: 42.748108 | E: 25.321484
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.874207 | E: 25.424122
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.871124 | E: 25.493532
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.613991 | E: 24.969593
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.947109 | E: 25.429806
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.615616 | E: 25.858925
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.717419 | E: 24.917194
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.514286 | E: 25.906046
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Тракийски гробници, гр. Казанлък
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън