Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Тракийско светилище "Кован кая", село Долно Черковище

Тракийско светилище "Кован кая", село Долно Черковище

Кован кая е тракийски култов комплекс. Намира се южно от село Долно Черковище в Източните Родопи в близост до самото шосе свързващо Хасково с Крумовград. Комплексът включва над 100 броя изсечени в скалата трапецовидни ниши и изкуствена пещера. Счита се, че тази пещера е била гробница, но няма научни доказателства за това твърдение. Скалните ниши са ориентирани основно на юг и югоизток, но има и такива, които са обърнати на запад и северозапад.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.617420, E: 25.722340
Отвори в Google Maps

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 6км.
N: 41.614948 | E: 25.644793
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.564384 | E: 25.639315
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.558220 | E: 25.644957
Разстояние: ~ 17км.
N: 41.543514 | E: 25.548615
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.573811 | E: 25.519676
Разстояние: ~ 19км.
N: 41.660332 | E: 25.939667
Разстояние: ~ 20км.
N: 41.632240 | E: 25.483658
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.612724 | E: 25.458685
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.622883 | E: 25.458616
Разстояние: ~ 23км.
N: 41.564629 | E: 25.456593
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.716621 | E: 25.468632
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.463596 | E: 25.508724
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.459629 | E: 25.512033
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.521027 | E: 25.453264
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.455948 | E: 25.511599
Разстояние: ~ 25км.
N: 41.452652 | E: 25.509525
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.615967 | E: 25.407799
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.577831 | E: 25.408440
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.716175 | E: 26.028629
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.490166 | E: 25.432592
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.488117 | E: 25.429932
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.487831 | E: 25.429964
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.785194 | E: 25.432861
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.502518 | E: 26.062832
Разстояние: ~ 33км.
N: 41.737076 | E: 26.083105
Разстояние: ~ 34км.
N: 41.735188 | E: 26.101782
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.499146 | E: 26.106491
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.932777 | E: 25.548658
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.932034 | E: 25.899813
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.931583 | E: 25.901682
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.676643 | E: 25.263060
Разстояние: ~ 39км.
N: 41.775799 | E: 25.296917
Разстояние: ~ 40км.
N: 41.690483 | E: 25.248327
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.981499 | E: 25.737888
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.704712 | E: 25.248175
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.780350 | E: 25.284624
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.787823 | E: 25.288521
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.470337 | E: 25.225891
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.004635 | E: 25.502893
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.052143 | E: 25.610250
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади