Тракийско светилище "Кован кая", село Долно Черковище

Тракийско светилище "Кован кая", село Долно Черковище

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.617420, E: 25.722340

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 6км.
N: 41.614948 | E: 25.644793
Разстояние: ~ 18км.
N: 41.573811 | E: 25.519676
Разстояние: ~ 19км.
N: 41.660332 | E: 25.939667
Разстояние: ~ 20км.
N: 41.632240 | E: 25.483658
Разстояние: ~ 22км.
N: 41.622883 | E: 25.458616
Разстояние: ~ 24км.
N: 41.716621 | E: 25.468632
Разстояние: ~ 26км.
N: 41.615967 | E: 25.407799
Разстояние: ~ 28км.
N: 41.716175 | E: 26.028629
Разстояние: ~ 30км.
N: 41.785194 | E: 25.432861
Разстояние: ~ 31км.
N: 41.502518 | E: 26.062832
Разстояние: ~ 33км.
N: 41.737076 | E: 26.083105
Разстояние: ~ 34км.
N: 41.735188 | E: 26.101782
Разстояние: ~ 35км.
N: 41.499146 | E: 26.106491
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.932777 | E: 25.548658
Разстояние: ~ 41км.
N: 41.981499 | E: 25.737888
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.052143 | E: 25.610250
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели