Тракийско светилище "Скумсале"

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.556355, E: 24.333492
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"
Тракийско светилище "Скумсале"

Видео

Други обекти наблизо

Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.681870 | E: 24.732876
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.940693 | E: 24.289083
Тракийско светилище "Скумсале"
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън