Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.637852, E: 24.358921
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица

Други обекти наблизо

Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 231м.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.681870 | E: 24.732876
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.355972 | E: 24.337669
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.940693 | E: 24.289083
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.717419 | E: 24.917194
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.357018 | E: 23.922457
Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Копривщица
Разстояние: ~ 48км.
N: 43.046814 | E: 24.183687
"Не всички, които се скитат, са изгубени." Дж. Р. Р. Толкин