Венециански замък, Пигади - Гърция

Венециански замък, Пигади - Гърция

Венецианския замък в Пигади, Гърция е бил построен в началото на XIII в. Той е разположен на висок хълм. Сега най-запазената част от него е една кула с височина около 10 м. Могат да се видят и останки от стените на замъка, както и жилищни сгради. Изкачването до замъка е около 20 мин. Там има маси и пейки за почивка. От замъка се открива много красива гледка.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 39.033222, E: 22.974941
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади