Водопад "Скока", Тетевенски балкан

Тетевенски водопад "Скока" има два ръкава. Левият е висок около 30 метра. Количеството  и варира според сезона. Десният ръкав е значително по-висок и в периоди на маловодие пресъхва. Височината му е около 60 метра. Водопада е леснодостъпен през цялата година. Eкопътека "Под пръските на водопада" води до водопада. Прехода до водопада е около 600м.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.893612, E: 24.252722
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Водопад "Скока", Тетевенски балкан

Други обекти наблизо

Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 18км.
N: 43.046814 | E: 24.183687
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.732330 | E: 24.318409
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.824184 | E: 24.038984
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 32км.
N: 42.776978 | E: 24.612267
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 34км.
N: 43.189274 | E: 24.143572
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 37км.
N: 43.196083 | E: 24.071444
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.501881 | E: 24.190147
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.681870 | E: 24.732876
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 46км.
N: 43.132236 | E: 24.714931
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 46км.
N: 43.139160 | E: 24.712826
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Водопад "Скока", Тетевенски балкан
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели