Връх Кабул, пл. Рила

Връх Кабул се намира в планина Рила. Той е висок 2531 м. Може да бъде изкачен от местност Зелени Преслап. Маркировката е бяло-зелено. Пътеката е добре маркирана. Прехода е около 3 часа в посока. В началото изкачването е през гориста местност и е по-стръмно. След това следва по-полегат участък, през клекове. След като се премине през участъка от клекове пътеката ви води наляво и може да видите върха отдалеч. Започва плавно изкачване към самия връх.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.219414, E: 23.288130
Връх Кабул, пл. Рила
Връх Кабул, пл. Рила
Връх Кабул, пл. Рила
Връх Кабул, пл. Рила
Връх Кабул, пл. Рила
Връх Кабул, пл. Рила

Видео

Други обекти наблизо

Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 1км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 22км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.234203 | E: 23.828360
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 46км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Връх Кабул, пл. Рила
Разстояние: ~ 50км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
"Мисля, че всички ние пътуваме, за да търсим и намираме себе си, когато се върнем у дома." Нгози Адичие