Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Връх "Малък Купен", пл. Стара планина

Връх "Малък Купен", пл. Стара планина

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.721443, E: 24.812630
Отвори в Google Maps

Видео

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 8км.
N: 42.672077 | E: 24.745680
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.681870 | E: 24.732876
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.664444 | E: 24.746948
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.653378 | E: 24.760073
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.776833 | E: 24.614359
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.613991 | E: 24.969593
Разстояние: ~ 24км.
N: 42.789677 | E: 24.540066
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.503864 | E: 24.708229
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.924809 | E: 24.652681
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.500526 | E: 24.703583
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.495705 | E: 24.703075
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.693203 | E: 24.449224
Разстояние: ~ 31км.
N: 42.985180 | E: 24.673759
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.636395 | E: 24.360939
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.411167 | E: 24.537857
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.700699 | E: 24.292189
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
Разстояние: ~ 45км.
N: 43.124439 | E: 24.884489
Разстояние: ~ 46км.
N: 43.132236 | E: 24.714931
Разстояние: ~ 47км.
N: 43.139160 | E: 24.712826
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.732517 | E: 24.215982
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.344971 | E: 25.121225
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади