Връх Сейменски камък, пл. Рила

Връх Сейменски камък се намира в пл. Рила на надморска височина 2666 м. Една от пътеките до него е от хижа "Рилски езера". Прехода е около 3 часа. Минава се вдясно покрай езеро "Окото", което е част от "Седемте Рилски езера". След езерото маркировката е бяло - синьо, която води до връх Отовица. По път може да изкачите и този връх. От връх Отовица се вижда връх Сейменски камък, който е на разстояние около 1 км. Пътеката продължава с плавно спускане и след това започва плавно изкачване до върха.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.202305, E: 23.276583
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Връх Сейменски камък, пл. Рила

Видео

Други обекти наблизо

Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 615м.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 1км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 11км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 19км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 28км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.163746 | E: 23.729826
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.171768 | E: 23.733990
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.177197 | E: 23.734715
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.143391 | E: 23.735197
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.184132 | E: 23.743288
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.210835 | E: 23.748522
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.215038 | E: 23.752012
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.181278 | E: 23.772444
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.161903 | E: 23.796888
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 44км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.234058 | E: 23.815611
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 45км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.234203 | E: 23.828360
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 47км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.767502 | E: 23.399000
Връх Сейменски камък, пл. Рила
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута