Връх Черни връх, пл. Витоша

"Черни връх" е висок 2290м. Той е най-високият връх в планина Витоша. На върха има метеорологична станция, построена през 1935 г. – малко след обявяването на Витоша за народен парк. В станцията има малка туристическа чайна, както и пост на Планинската спасителна служба. Една от изходните точки е местността "Златните мостове". Прехода до Черни връх е около 3 часа.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.563599, E: 23.273823
Връх Черни връх
Връх Черни връх
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша
Връх Черни връх, пл. Витоша

Други обекти наблизо

Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 1км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 3км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 5км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 6км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 9км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 16км.
N: 42.696564 | E: 23.331367
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 33км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 34км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.219913 | E: 23.321653
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.582802 | E: 22.763453
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 42км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Връх Черни връх, пл. Витоша
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека