Връх "Малък Резен", пл. Витоша

Малък Резен е връх в планина Витоша. Намира се на височина 2182 м. Може да се покори от хижа Алеко за 1 час и 30 минути.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.574165, E: 23.290556
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Връх "Малък Резен", пл. Витоша

Други обекти наблизо

Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 817м.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 944м.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 2км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 4км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 7км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.684544 | E: 23.318777
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.683914 | E: 23.330105
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.639862 | E: 23.432444
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.696564 | E: 23.331367
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.354568 | E: 23.382433
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 35км.
N: 42.330898 | E: 23.556978
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.243214 | E: 23.267658
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 38км.
N: 42.229954 | E: 23.296680
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.275749 | E: 23.538778
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 39км.
N: 42.219414 | E: 23.288130
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.258499 | E: 23.595667
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.582802 | E: 22.763453
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
Връх "Малък Резен", пл. Витоша
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута