Връх Вихрен, пл. Пирин

Връх Вихрен е най-високият връх на Пирин. Със своите 2914м. Вихрен е втори по височина в България след Мусала (2925м.) в Рила Най-благоприятното време да го покорите е от началото на юни до края на септември. Един от начините за изкачване е от хижа "Вихрен". Маршрутът е около 3 часа. Последният участък до върха е стръмен.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 41.767502, E: 23.399000
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен
Връх Вихрен, пл. Пирин
Връх Вихрен, пл. Пирин

Други обекти наблизо

Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 1км.
N: 41.776859 | E: 23.400028
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 1км.
N: 41.756615 | E: 23.400087
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.752823 | E: 23.390987
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.756584 | E: 23.416582
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.784222 | E: 23.391001
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.749294 | E: 23.398277
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 2км.
N: 41.751381 | E: 23.415113
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.745571 | E: 23.406048
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.752617 | E: 23.431648
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 3км.
N: 41.780361 | E: 23.437332
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.780140 | E: 23.439535
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.742676 | E: 23.429209
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.734219 | E: 23.390757
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 4км.
N: 41.738346 | E: 23.422953
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.725620 | E: 23.492884
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 9км.
N: 41.827065 | E: 23.475599
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 10км.
N: 41.730499 | E: 23.512362
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.835701 | E: 23.486916
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 11км.
N: 41.734428 | E: 23.524769
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 12км.
N: 41.758476 | E: 23.538044
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 15км.
N: 41.820831 | E: 23.561588
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 27км.
N: 41.526505 | E: 23.391855
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 38км.
N: 41.443981 | E: 23.242863
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.105362 | E: 23.586222
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.133385 | E: 23.340122
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.111404 | E: 23.590122
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.092529 | E: 23.120922
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.155918 | E: 23.382668
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.172482 | E: 23.365055
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.173378 | E: 23.345638
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.180050 | E: 23.400822
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.180710 | E: 23.396698
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.180908 | E: 23.387688
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.179150 | E: 23.323112
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.188816 | E: 23.374245
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.193542 | E: 23.406961
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.370163 | E: 23.187220
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.179195 | E: 23.584999
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.199169 | E: 23.325684
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.200932 | E: 23.321428
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.201111 | E: 23.308182
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202778 | E: 23.320000
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.200306 | E: 23.290236
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202450 | E: 23.284052
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.207592 | E: 23.324133
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.202305 | E: 23.276583
Връх Вихрен, пл. Пирин
Разстояние: ~ 50км.
N: 42.193558 | E: 23.586403
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели