Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Язовир "Розов кладенец"

Язовир "Розов кладенец"

Язовир "Розов кладенец" се намира между град Гълъбово и село Обручище. Изграден е в периода 1957-1960 г. Водата от него се използва за охлаждането на близката ТЕЦ. Поради тази причина температурата на водите му е по-висока от нормалното. Тук се срещат около 140 вида птици, които обитават и прилежащите му територии. По бреговете му има залесени черен бор и акация.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.142719, E: 25.901173

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 22км.
N: 41.981499 | E: 25.737888
Разстояние: ~ 23км.
N: 41.932034 | E: 25.899813
Разстояние: ~ 23км.
N: 41.931583 | E: 25.901682
Разстояние: ~ 26км.
N: 42.052143 | E: 25.610250
Разстояние: ~ 29км.
N: 42.051472 | E: 26.228832
Разстояние: ~ 36км.
N: 42.004635 | E: 25.502893
Разстояние: ~ 37км.
N: 41.932777 | E: 25.548658
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.444489 | E: 25.637020
Разстояние: ~ 41км.
N: 42.514286 | E: 25.906046
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.737076 | E: 26.083105
Разстояние: ~ 48км.
N: 41.735188 | E: 26.101782
Разстояние: ~ 49км.
N: 41.716175 | E: 26.028629
"След всеки следващ километър - светът се променя!" Роберто Болано