Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"

Земенски манастир "Свети Йоан Богослов" е разположен е на около 1 км югоизточно от град Земен. До манстира се стига по асфалтиран път. Състои се от църква, камбанария, две сгради и обширен двор. Най-стара е църквата. Тя датира от XI в. Счита се, че това е единствената църква у нас с кубична форма. Има много стенописи, по-голямата част от които са от XIV век.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.467831, E: 22.735491
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"

Други обекти наблизо

Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.582802 | E: 22.763453
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.256065 | E: 22.853695
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.859829 | E: 22.677385
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.862572 | E: 22.696941
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.609859 | E: 23.240084
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.861229 | E: 22.642447
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.863331 | E: 22.576197
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.869942 | E: 22.581795
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.566986 | E: 23.288420
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.574165 | E: 23.290556
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека