Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"

Земенски манастир "Свети Йоан Богослов"

Земенски манастир "Свети Йоан Богослов" е разположен е на около 1 км югоизточно от град Земен. До манстира се стига по асфалтиран път. Състои се от църква, камбанария, две сгради и обширен двор. Най-стара е църквата. Тя датира от XI в. Счита се, че това е единствената църква у нас с кубична форма. Има много стенописи, по-голямата част от които са от XIV век.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.467831, E: 22.735491

Други обекти наблизо

Разстояние: ~ 12км.
N: 42.524162 | E: 22.856640
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.522003 | E: 22.861038
Разстояние: ~ 13км.
N: 42.582802 | E: 22.763453
Разстояние: ~ 25км.
N: 42.256065 | E: 22.853695
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.572800 | E: 23.197151
Разстояние: ~ 43км.
N: 42.571819 | E: 23.240503
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.859829 | E: 22.677385
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.862572 | E: 22.696941
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.563885 | E: 23.258224
Разстояние: ~ 44км.
N: 42.861229 | E: 22.642447
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.601776 | E: 23.251823
Разстояние: ~ 45км.
N: 42.563599 | E: 23.273823
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.202377 | E: 23.157860
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.863331 | E: 22.576197
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.267654 | E: 23.224754
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.576054 | E: 23.276934
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.629112 | E: 23.253778
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.565434 | E: 23.283100
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.869942 | E: 22.581795
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.536610 | E: 23.297068
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.606976 | E: 23.274157
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.611954 | E: 23.272224
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.528866 | E: 23.300379
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.553471 | E: 23.297527
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.544884 | E: 23.299816
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.582573 | E: 23.292147
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.644630 | E: 23.266184
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.606544 | E: 23.302176
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека