Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Град Елена

Град Елена се намира в полите на Еленския балкан. Населението на града е около 6500 души. Градът през вековете е носил имената Стръмена и Еляна. Според историческите свидетелства Еленската котловина е била обитавана още през IV хил. пр. Хр. Живот тук е имало през тракийско, римско и ранновизантийско време. По време на османското робство града се изгражда като административен, занаятчийски, търговски и културно-просветен център. Тогава процъфтяват занятите: тъкането на губери, бояджийство, мутафчийство. Днес в град Елена са запазени голям брой къщи и обществени постройки от различни архитектурни периоди. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Ямбол

Град Ямбол се намира в Югоизточна България. Разположен е на двата бряга на река Тунджа. Населението му е около 70000 души. През вековете е носил различни имена: Диосполис, Дамполис, Дямполис, Дианполис, Хиамполис, Динибули, Дъбилин, Дубилин, Диамболи, Янболу, Ямболъ, Янболи. Земите по р. Тунджа са били заселени още от най-дълбока древност. За това свидетелстват откритите над 30 селищни могили в района. Град Ямбол става за първи път част от България по времето на хан Тервел, през 705 г. Ямбол се утвърждава, като град с развита лека и хранително-вкусова промишленост, земеделски и лозаро-винарски център. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Стара Загора

Град Стара Загора се намира в Южна България. Населението му е около 150 000 души. Стара Загора е с хилядолетна история. Преди около 2500 години е създаден град Берое. След това града е присъединен към Римската империя и преименуван на Августа Траяна. През средновековието градът носи имената: Верея, Иринополис, Боруй. През 1364 г. градът е превзет от турците и преименуван на Ески Зара. През Възраждането градът се превръща във важен занаятчийски и търговски център с 50 вида занаяти и повече от 70 дюкяна. През 50-те години на ХIХ в. града носи името Железник. През 1871 г. на града е дадено днешното му име Стара Загора. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Видин

Град Видин е разположен край река Дунав. Населението на града е около 42000 души. Създаден е още през древността. По време на Римската империя е сред главните градове на провинция Горна Мизия. По време на Втората българска държава цар Иван Александър поверява управлението на Видинското деспотство на сина си Иван Срацимир. Той се отделя от Търновското царство и създава Бдинското (Видинското) царство. Видин е бил известен с изнасянето на големи количества дивечова кожа. Града е известен и с производството на вина, автомобилни гуми, водни помпи. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Котел

Град Котел се намира в предпланински дял на Източна Стара планина. Населението му е около 5300 души. Археологически находки в местностите Чобрата и Талим таш разкриват останки от тракийски култови комплекси и скални гробници. Траките построяват множество крепостни укрепления, които в по-късен етап се доизграждат от българските царе. В местността Димир капия, хан Крум разбива византийската армия през 811 г. Днешният град е бил заселен по време на турското владичество през XV в. Тук са се развивали заняти, като тъкачеството, килимарството, шивачеството. Сега е силно застъпено овцевъдството. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън