Град Ловеч

Град Ловеч е разположен в Централна Северна България. Населението е около 38000 души. Средната надморска височина на Ловеч е 360 м. През 1187 г. е подписан мирният договор между България и Византия. С това примирие е отбелязано началото на Втората българска държава. Официалният празник на град Ловеч е 11 май. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град София

Град София е столицата на България. Града е заобиколен от три страни от планини: Витоша на юг, Люлин на запад и Стара планина на север. Разположен е на 550 м. надморска височина. Той е с население около 1 300 000 души. През вековете града носи няколко имена: Сердонполис, Сердика, Средец. Най-ранните археологични свидетелства за обитаване на територията на София са от ранния неолит (VI хилядолетие пр. Хр.). През І в. н.е. Сердика е завладяна от римляните, които я превръщат в процъфтяващ римски град. Сердика е бил любимият град на император Константин Велики (306-337). Градът е укрепен със здрава крепостна стена и четири наблюдателни кули около 175 г., а втора външна крепостна стена е изградена през V - VІ в. Градът преживява своя втори разцвет при управлението на император Юстиниан Велики (527 – 565 г.). [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Елена

Град Елена се намира в полите на Еленския балкан. Населението на града е около 6500 души. Градът през вековете е носил имената Стръмена и Еляна. Според историческите свидетелства Еленската котловина е била обитавана още през IV хил. пр. Хр. Живот тук е имало през тракийско, римско и ранновизантийско време. По време на османското робство града се изгражда като административен, занаятчийски, търговски и културно-просветен център. Тогава процъфтяват занятите: тъкането на губери, бояджийство, мутафчийство. Днес в град Елена са запазени голям брой къщи и обществени постройки от различни архитектурни периоди. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Ямбол

Град Ямбол се намира в Югоизточна България. Разположен е на двата бряга на река Тунджа. Населението му е около 70000 души. През вековете е носил различни имена: Диосполис, Дамполис, Дямполис, Дианполис, Хиамполис, Динибули, Дъбилин, Дубилин, Диамболи, Янболу, Ямболъ, Янболи. Земите по р. Тунджа са били заселени още от най-дълбока древност. За това свидетелстват откритите над 30 селищни могили в района. Град Ямбол става за първи път част от България по времето на хан Тервел, през 705 г. Ямбол се утвърждава, като град с развита лека и хранително-вкусова промишленост, земеделски и лозаро-винарски център. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Град Стара Загора

Град Стара Загора се намира в Южна България. Населението му е около 150 000 души. Стара Загора е с хилядолетна история. Преди около 2500 години е създаден град Берое. След това града е присъединен към Римската империя и преименуван на Августа Траяна. През средновековието градът носи имената: Верея, Иринополис, Боруй. През 1364 г. градът е превзет от турците и преименуван на Ески Зара. През Възраждането градът се превръща във важен занаятчийски и търговски център с 50 вида занаяти и повече от 70 дюкяна. През 50-те години на ХIХ в. града носи името Железник. През 1871 г. на града е дадено днешното му име Стара Загора. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"Пътуваме, за да открием нови места, нови животи и нови души."
Анаис Нин