Кула на Мешчиите, гр. Враца

Кула на Мешчиите е построена през XVIв. Височината и е 13,4м. Състои се от приземен етаж и три надземни етажа. Третият етаж е покрит с купол. Тя е имала жилищно-отбранителен характер. В края на XIXв. е била преустроена на часовникова кула. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Архитектурно-исторически резерват "Вароша", гр. Ловеч

Архитектурно-исторически резерват "Вароша" обхваща старата част на гр. Ловеч.  Квартал "Вароша" е обявен за архитектурно-исторически резерват през 1968 г. Улиците на му са тесни и криволичещи. Къщите са малки, като повечето от тях са с високи каменни огради. Почти всички са обитаеми. Строителстовото е характерно за периода на 70-те години на XIXв. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Безистен, гр. Ямбол

Безистенът (покрит пазар) в Ямбол се намира в центъра на града. Той е построен през XV век по време на Османското владичество. През 2015 г. отваря врати като модерен културно-информационен център. Той е на три нива.  Визуализирани в 3D-формат оживяват личности, музеи и крепости, църкви, обществени сгради и паркове. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Дановото училище, гр. Перущица

"Даново училище" е построено през 1850 година със собствени средства на перущенци. Първият учител в него е известният с книжовната си дейност български възрожденец Христо Груев Данов (1828-1911). [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Дворец "Царска Бистрица"

Дворец "Царска Бистрица" се намира над курорта Боровец в Рила. Построен е между 1898 и 1914г. Изпълнявал е функциите на ловна хижа за царете Фердинанд I и Борис III. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"Когато се отдадеш напълно на местата, които посещаваш, те ти отвръщат със същото."
Ребека Солнит