Кула на Мешчиите, гр. Враца

Кула на Мешчиите е построена през XVIв. Височината и е 13,4м. Състои се от приземен етаж и три надземни етажа. Третият етаж е покрит с купол. Тя е имала жилищно-отбранителен характер. В края на XIXв. е била преустроена на часовникова кула. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"Няма чужди земи. Само пътникът е този, който е чужд."
Робърт Луис Стивънсън